Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała NR VII.59.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 styczna 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Złocieniec na 2018 rok. 2018-01-18 09:07:32
Uchwała NR VII.58.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 styczna 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złocieniec. 2018-01-18 09:06:52
UCHWAŁA NR XLIII/378/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Złocieniec na lata 2018-2040 2018-01-05 11:06:05
UCHWAŁA NR XLIII/377/2017 w sprawie budżetu gminy Złocieniec na rok 2018 2018-01-05 11:05:05
Uchwała NR CXXXIX.606.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na 2018 rok. 2018-01-04 08:47:41
Uchwała NR CXXXIX.605.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec 2018-01-04 08:46:13
Uchwała NR CXXXIX.604.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Złocieniec na 2018 r. 2018-01-04 08:45:11
Projekt wieloletniej prognozy finansowej WPF gminy Złocieniec na lata 2018 - 2040 2017-12-20 14:31:41
Projekt budżetu gminy Złocieniec na rok 2018 2017-12-20 14:26:13