Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Złocieniec, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Doposażenie bazy dydaktycznej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_doposaA_enie.doc 2012-01-20 13:09:17 49.KB 378 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_doposaA_enie_bazy_dydaktycznej.doc po terminie otwarcia ofert 2012-01-20 13:09:17 5.7MB 107 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjaA_nienie_na_stronA__bip.doc 2012-01-24 11:48:51 217KB 295 razy
Wynik postępowania
1 wynik_na_stronA__bip.doc 2012-02-09 14:23:17 233KB 328 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Wojas 20-01-2012 13:09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Wojas 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Dorota Wojas 09-02-2012 14:23:42