Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa Damian Świercz 2017-12-14 14:56:33 usunięcie dokument
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa Damian Świercz 2017-12-14 14:55:29 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa Damian Świercz 2017-12-14 14:53:54 usunięcie dokument
Obwieszcze o wyłożeniu planu Damian Świercz 2017-12-14 14:53:23 dodanie dokumentu
Obwieszcze o wyłożeniu planu Damian Świercz 2017-12-14 14:52:15 usunięcie dokument
Obwieszcze o wyłożeniu planu Damian Świercz 2017-12-14 14:51:29 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa Damian Świercz 2017-12-14 14:50:29 usunięcie dokument
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Złocieniec - skrzyżowanie ul. Drawskiej, ul. Stefana Żeromskiego oraz ul. Bolesława Prusa Damian Świercz 2017-12-14 14:48:31 dodanie dokumentu
Obwieszcze o wyłożeniu planu Damian Świercz 2017-12-14 14:46:51 dodanie dokumentu
informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 14.12.2017 r. Ilona Chudzik 2017-12-14 14:10:34 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Złocieńcu, plac 650-lecia 1. Łukasz Nowak 2017-12-14 14:01:55 dodanie dokumentu
wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 14.12.2017 r. Ilona Chudzik 2017-12-14 11:17:26 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2017-12-14 07:57:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marzena Dera 2017-12-14 07:57:14 dodanie dokumentu
Dowóz uczniów z terenu gminy Złocieniec do szkół w roku 2018 Dorota Wojas 2017-12-12 14:33:32 dodanie dokumentu
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na parkingach i drogach gminnych na terenie Gminy Złocieniec oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec w latach 2018 -2020 Dorota Wojas 2017-12-12 11:35:11 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-12-12 09:30:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na działce nr 131/19 obręb ewid. 15 Złocieńca Damian Świercz 2017-12-11 14:35:07 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-12-11 13:18:34 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-12-11 13:04:12 edycja dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 15 kV w zamian istniejącego odcinka linii napowietrznej 15 kV, rozbiórce słupa odporowego linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej 15 kV oraz budowie słupa krańcowego linii napowietrznej 15 kV i linii kablowej 15 kV na terenie działek nr ewid. 105, 106, 113/6, 113/7, 113/10, 113/19, 113/20, 113/21, 113/22, 113/23, 116, 117, 270/3 i 271 obręb ewid. 0016, Zlocieniec-16 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-12-08 10:53:48 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-12-08 08:54:43 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-12-08 08:51:49 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-12-08 08:49:12 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-12-08 08:46:54 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-12-08 08:43:46 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-12-08 08:39:29 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-12-08 08:35:36 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-12-08 08:30:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Ilona Chudzik 2017-12-07 14:50:14 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-12-07 07:33:12 edycja dokumentu
zawiadomienie o wszcęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-12-05 14:54:35 dodanie dokumentu
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczneggo i o wolonatariacie na rok 2018 Łukasz Nowak 2017-12-05 11:03:13 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2/ 2017 MGOPS. Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 22.11.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizacji projektu pn. ,,Druga szansa na przyszłość? Łukasz Nowak 2017-12-01 13:45:15 dodanie dokumentu
Swiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz gminy Złocieniec - Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w 2018 r.. Dorota Wojas 2017-12-01 12:56:15 dodanie dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko dietetyk/dietetyczka (1/2 etat-u) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-12-01 11:51:20 edycja dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko dietetyk/dietetyczka (1/2 etat-u) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-12-01 11:50:30 usunięcie załacznika
Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko głównego księgowego Żłobka w Złocieńcu, ul. Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-11-29 14:07:44 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo ? Wąsosz na terenie działek nr ewid. 3/4, 14/8 i 14/13 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-11-28 13:26:11 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-11-27 08:34:02 edycja dokumentu