Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XLV sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-03-19 13:50:40 edycja dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-03-19 13:36:42 edycja dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-03-19 13:12:38 edycja dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-03-19 13:09:34 edycja dokumentu
XLV sesja Rady Miejskiej - 22 lutego 2018 roku Ireneusz Sabat 2018-03-19 13:09:03 dodanie dokumentu
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie doziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z 5 słupami krańcowymi linii napowietrznych SN na terenie działek nr ewid. 279, 144/1, 129/20, 141, 143/2 oraz 142 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Damian Świercz 2018-03-16 11:47:59 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Sekcji Świadczeń Rodzinnych ( 2 etaty pełny wymiar czasu pracy) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1 Ireneusz Sabat 2018-03-15 10:20:56 edycja dokumentu
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Łukasz Nowak 2018-03-14 09:10:35 edycja dokumentu
wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2016 z dnia 08 września 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz na remoncie naziemnej sieci elektroenergetycznej polegającym na wymianie słupa na terenie działek nr ewid 96, 97, 95/1, 91, 111/1, 113 obręb ewid. 0054, Stawno jednostka ewid. gmina Złocieniec oraz nr ewid. 141 obręb ewid. Linowno jednostka ewid. gmina Drawsko Pomorskie. Damian Świercz 2018-03-13 13:11:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na działki przy ul. Dębowej Marzena Dera 2018-03-09 13:41:23 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Marzena Dera 2018-03-09 13:39:47 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2018-03-09 13:17:24 dodanie dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Łukasz Nowak 2018-03-08 07:03:32 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 05.03.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-03-06 08:20:00 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 05.03.2018r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Łukasz Nowak 2018-03-06 08:19:35 dodanie dokumentu
zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zewnętrznej instalacji gazowej na terenie działek nr ewid. 30/10 i 30/11 obręb ewid. 0017, Zlocieniec-17 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-03-06 07:22:12 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 11:45:31 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 11:38:24 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:50:38 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:46:29 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:20:22 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2018-03-05 09:18:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 25/2018 Burmistrza Złocieńca z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w formie wspierania jego wykonania w zakresie kultury w 2018 roku na terenie gminy Złocieniec. Łukasz Nowak 2018-03-01 15:14:26 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. świadczeń pomocy społecznej w Sekcji świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1 Ireneusz Sabat 2018-03-01 06:57:19 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy Marzena Dera 2018-02-26 08:56:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX.127.Z.2018 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Złocieniec na 2018 rok Ireneusz Sabat 2018-02-23 07:45:40 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za IV kwartał 2017 roku Ireneusz Sabat 2018-02-22 11:20:18 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec Ilona Chudzik 2018-02-21 07:12:09 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gm. Złocieniec Ilona Chudzik 2018-02-21 07:11:30 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2018 r. Ilona Chudzik 2018-02-21 07:06:56 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2018 r. Ilona Chudzik 2018-02-21 07:06:15 dodanie dokumentu
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnych linii kablowych SN 15 kV wraz z 5 słupami krańcowymi linii napowietrznych SN na terenie działek nr ewid. 279, 144/1, 129/20, 141, 143/2 oraz 142 obręb ewid. 0006, Zlocieniec-6 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-02-20 07:15:12 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. windykacji i kontroli w Referacie Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2018-02-19 07:13:10 edycja dokumentu
Informacja - przydomowe oczyszczalnie scieków Ilona Chudzik 2018-02-15 08:17:58 dodanie dokumentu
Informacja - przydomowe oczyszczalnie scieków Ilona Chudzik 2018-02-15 08:16:59 dodanie dokumentu
zawiadomienie o uzupełnieniu w sprawie wydania decyzji w sprawie budowy zewnętrznej instalacji gazowej na terenie dz. nr ewid. 30/10 i 30/11 ob. 0011 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2018-02-14 14:29:17 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w 2018 roku Ilona Chudzik 2018-02-14 14:17:17 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2018 roku Ilona Chudzik 2018-02-14 14:13:46 edycja dokumentu
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2018 roku Ilona Chudzik 2018-02-14 14:13:16 usunięcie załacznika
harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2018 roku Ilona Chudzik 2018-02-14 14:12:33 dodanie dokumentu