Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-11-27 08:34:02 edycja dokumentu
Świadczenie usług audytu wewnętrznego na rzecz gminy Złocieniec tj. Urzędu Miejskiego w Złocieńcu i innych gminnych jednostek organizacyjnych w 2018 i 2019 roku Dorota Wojas 2017-11-24 12:03:36 dodanie dokumentu
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr ewid. 157 i 165/2 obręb ewid. 0011 Zlocieniec-11 Damian Świercz 2017-11-24 07:22:07 dodanie dokumentu
zakończenie postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Złocieniec ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej na terenie działki nr ewid. 131/19 obręb ewid. 0015 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-11-22 08:16:41 dodanie dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Łukasz Nowak 2017-11-21 10:42:37 edycja dokumentu
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Łukasz Nowak 2017-11-21 10:41:25 edycja dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-11-20 12:10:59 dodanie dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Łukasz Nowak 2017-11-20 09:54:38 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-11-17 13:38:35 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-11-17 13:34:45 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-11-17 13:32:50 edycja dokumentu
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Łukasz Nowak 2017-11-17 11:19:31 edycja dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Łukasz Nowak 2017-11-17 11:18:14 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-11-16 11:51:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-11-16 11:46:43 dodanie dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko konserwator/ka (1/2 etat-u) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-11-15 14:42:10 dodanie dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko dietetyk/dietetyczka (1/2 etat-u) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-11-15 14:40:45 dodanie dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na stanowisko sprzątacz/sprzątaczka (1 etat) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-11-15 14:39:22 dodanie dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko - pielęgniarki/pielęgniarza (pełny etat) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-11-15 14:36:50 edycja dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko - pielęgniarki/pielęgniarza (pełny etat) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-11-15 14:35:49 usunięcie załacznika
Uchwała NR CXXVI.488.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Złocieniec na 2017 rok. Łukasz Nowak 2017-11-15 08:37:58 dodanie dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Łukasz Nowak 2017-11-15 07:05:12 edycja dokumentu
XLI sesja Rady Miejskiej - 11 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-11-14 13:36:06 edycja dokumentu
XLI sesja Rady Miejskiej - 11 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-11-14 13:35:43 edycja dokumentu
XLI sesja Rady Miejskiej - 11 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-11-14 13:34:42 edycja dokumentu
XLI sesja Rady Miejskiej - 11 listopada 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-11-14 13:31:09 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-11-14 13:14:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu Ilona Chudzik 2017-11-14 07:23:39 dodanie dokumentu
Rejestry ogólnodostępne Ireneusz Sabat 2017-11-13 10:46:23 edycja dokumentu
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Ireneusz Sabat 2017-11-13 10:39:13 edycja dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko - pielęgniarki/pielęgniarza (pełny etat) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-11-10 13:57:27 dodanie dokumentu
DYREKTOR ŻŁOBKA W ZŁOCIEŃCU ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego (6 etatów) w Żłobku w Złocieńcu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2A Łukasz Nowak 2017-11-10 13:56:40 dodanie dokumentu
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Łukasz Nowak 2017-11-10 13:37:04 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-11-10 09:01:27 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości do zbycia i dzierżawy Marzena Dera 2017-11-09 14:55:36 dodanie dokumentu
XL sesja Rady Miejskiej - 26 października 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-11-09 13:38:20 edycja dokumentu
XL sesja Rady Miejskiej - 26 października 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-11-09 13:35:00 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-11-09 13:34:46 edycja dokumentu
XL sesja Rady Miejskiej - 26 października 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-11-09 13:32:40 edycja dokumentu
XL sesja Rady Miejskiej - 26 października 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-11-09 13:10:20 edycja dokumentu