Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2017-09-29 21:14:45 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2017-09-29 21:11:34 dodanie dokumentu
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych Ireneusz Sabat 2017-09-29 20:47:45 dodanie dokumentu
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych Ireneusz Sabat 2017-09-29 20:46:50 dodanie dokumentu
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych Ireneusz Sabat 2017-09-29 20:45:37 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Złocieńca z dnia 27 września 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu ?Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Złocieniec na lata 2017-2023? Ireneusz Sabat 2017-09-28 08:10:18 dodanie dokumentu
Zakup, dostawa, montaż mebli i wyposażenia do Żłobka w Złocieńcu Dorota Wojas 2017-09-27 11:58:12 dodanie dokumentu
Komisje Rady Miejskiej Ireneusz Sabat 2017-09-26 14:35:59 edycja dokumentu
obwieszczenie w sprawie wydania została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu (działka nr ewid. 179 obręb ewid., 0011, Złocieniec-11 jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec miasto) składającej się z 2 kogeneratorów o mocy 63 kW każdy zlokalizowanych w budynku instalacji dwustopniowej obróbki osadów, unieszkodliwiającej osad powstały w procesie oczyszczania ścieków Damian Świercz 2017-09-26 10:23:37 dodanie dokumentu
Sołectwo Kosobudy Ireneusz Sabat 2017-09-26 08:31:18 edycja dokumentu
XXXVIII sesja Rady Miejskiej - 14 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-09-21 12:06:33 edycja dokumentu
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 50/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Damian Świercz 2017-09-21 11:48:34 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2017-09-20 12:32:59 dodanie dokumentu
XXXVIII sesja Rady Miejskiej - 14 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-09-20 11:46:50 edycja dokumentu
XXXVIII sesja Rady Miejskiej - 14 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-09-20 11:35:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy Marzena Dera 2017-09-20 07:28:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-09-19 13:45:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-09-19 13:44:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wystąpieniu do Starosty Drawskiego o opinię w spr. innowacyjnych linii do produkcji surowca i nawozu Marta Rychlewska-Baran 2017-09-19 11:05:27 dodanie dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszynojednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski. Damian Świercz 2017-09-19 09:57:18 edycja dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0052, Cieszynojednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski. Damian Świercz 2017-09-19 09:44:01 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej bez rozbudowy, polegająca na wymianie istniejącej stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, ociepleniu od wewnątrz ścian zewnętrznych, ociepleniu stropów od strony strychu nieużytkowego i nieogrzewanych piwnic, wymianie instalacji c.o i c.w, podłączenie do sieci cieplnej zasilanej z ciepłowni na biogaz z wykonaniem przyłącza cieplnego, wymianie instalacji elektrycznej oświetleniowej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Marzena Dera 2017-09-19 08:01:20 dodanie dokumentu
INFORMACJA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Żłobka (pełny etat) w Złocieńcu, ul. Orzeszkowej 2a Ireneusz Sabat 2017-09-18 13:01:56 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2017-09-14 14:00:16 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-09-13 14:42:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr CII.410.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28.08.2017r. w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2017r. Ireneusz Sabat 2017-09-13 13:33:27 dodanie dokumentu
INFORMACJA BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko aplikanta Straży Miejskiej (pełny etat) w Straży Miejskiej, w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2017-09-13 08:35:43 dodanie dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza do przesyłu ciepłej wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26 i 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-09-11 09:31:25 dodanie dokumentu
postępowanie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-09-08 07:18:18 dodanie dokumentu
Informacja Zachodniopomorskiego Zarzadu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie w sprawie przystąpienia do prac utrzymaniowych na rzekach i ciekach wodnych znajdujących się na terenie gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2017-09-06 17:01:45 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-09-06 11:13:42 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-09-06 11:11:36 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-09-06 09:45:13 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-09-06 09:39:14 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-09-06 09:30:01 edycja dokumentu
XXXVII sesja Rady Miejskiej - 29 czerwca 2017 roku Łukasz Nowak 2017-09-05 11:39:36 edycja dokumentu
INFORMACJA o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów (pełny etat) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu Łukasz Nowak 2017-09-05 09:26:09 dodanie dokumentu
Planowanie zamówień bublicznych na rok 2017 Dorota Wojas 2017-09-04 07:22:57 edycja dokumentu
aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Dorota Wojas 2017-09-04 07:22:39 usunięcie dokument
Planowanie zamówień bublicznych na rok 2017 Dorota Wojas 2017-09-04 07:22:28 edycja dokumentu