Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
obwieszczenie dotyczące sprostowania obwieszczenia ZNU.6733.6.2017.DG.JS z dnia 25 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obwieszczenia nr ZNU.6733.6.2017.DG z dnia 19 września 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego oraz zawiadamiające o zakończeniu postępowania dowodowego. Łukasz Nowak 2017-10-12 14:29:59 dodanie dokumentu
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie form pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych Ireneusz Sabat 2017-10-10 08:17:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na działce nr 161/3 obręb Lubieszewo gmina Złocieniec. Łukasz Nowak 2017-10-09 12:43:51 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-06 13:34:18 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-06 13:18:05 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-06 13:07:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-10-06 10:53:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-10-06 10:51:51 dodanie dokumentu
XXXIX sesja Rady Miejskiej - 28 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-06 09:26:01 edycja dokumentu
XXXIX sesja Rady Miejskiej - 28 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-06 09:25:42 edycja dokumentu
XXXIX sesja Rady Miejskiej - 28 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-06 09:03:48 edycja dokumentu
XXXIX sesja Rady Miejskiej - 28 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-06 09:03:10 edycja dokumentu
XXXIX sesja Rady Miejskiej - 28 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-06 09:02:37 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2017 z XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 14 września 2017r. Ireneusz Sabat 2017-10-06 08:59:54 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2017 z XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 29 czerwca 2017r. Ireneusz Sabat 2017-10-06 08:59:11 dodanie dokumentu
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych Ireneusz Sabat 2017-10-06 08:28:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-10-04 11:58:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-10-04 11:57:13 dodanie dokumentu
obwieszczenie o podjęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-10-03 12:15:29 dodanie dokumentu
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczneggo i o wolonatariacie na rok 2018 Ireneusz Sabat 2017-10-03 09:49:42 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie działki nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26, 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-10-02 14:36:31 dodanie dokumentu
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych Ireneusz Sabat 2017-09-29 21:24:47 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2017-09-29 21:14:45 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2017-09-29 21:11:34 dodanie dokumentu
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych Ireneusz Sabat 2017-09-29 20:47:45 dodanie dokumentu
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych Ireneusz Sabat 2017-09-29 20:46:50 dodanie dokumentu
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych Ireneusz Sabat 2017-09-29 20:45:37 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Złocieńca z dnia 27 września 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu ?Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Złocieniec na lata 2017-2023? Ireneusz Sabat 2017-09-28 08:10:18 dodanie dokumentu
Zakup, dostawa, montaż mebli i wyposażenia do Żłobka w Złocieńcu Dorota Wojas 2017-09-27 11:58:12 dodanie dokumentu
Komisje Rady Miejskiej Ireneusz Sabat 2017-09-26 14:35:59 edycja dokumentu
obwieszczenie w sprawie wydania została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu (działka nr ewid. 179 obręb ewid., 0011, Złocieniec-11 jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec miasto) składającej się z 2 kogeneratorów o mocy 63 kW każdy zlokalizowanych w budynku instalacji dwustopniowej obróbki osadów, unieszkodliwiającej osad powstały w procesie oczyszczania ścieków Damian Świercz 2017-09-26 10:23:37 dodanie dokumentu
Sołectwo Kosobudy Ireneusz Sabat 2017-09-26 08:31:18 edycja dokumentu
XXXVIII sesja Rady Miejskiej - 14 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-09-21 12:06:33 edycja dokumentu
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 50/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Damian Świercz 2017-09-21 11:48:34 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2017-09-20 12:32:59 dodanie dokumentu
XXXVIII sesja Rady Miejskiej - 14 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-09-20 11:46:50 edycja dokumentu
XXXVIII sesja Rady Miejskiej - 14 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-09-20 11:35:50 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy Marzena Dera 2017-09-20 07:28:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-09-19 13:45:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-09-19 13:44:24 dodanie dokumentu