Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie pomocy osobom poszkodowanym w czasie nawałnic. Łukasz Nowak 2017-09-01 12:05:29 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu składającej się z 2 kogeneratorów o mocy 63 kW każdy zlokalizowanych w budynku instalacji dwustopniowej obróbki osadów, unieszkodliwiającej osad powstały w procesie oczyszczania ścieków Damian Świercz 2017-08-31 16:30:34 dodanie dokumentu
obwieszczenie o ponownym podjęciu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z montażem jednego słupa energetycznego na terenie działek nr ewid. 217/1 i 218 obręb ewid. 0050, Rzęśnica jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-08-31 14:35:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Łukasz Nowak 2017-08-30 09:33:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wystąpieniu do Starosty Drawskiego o opinię w spr. innowacyjnych linii do produkcji surowca i nawozu Marta Rychlewska-Baran 2017-08-29 14:37:58 dodanie dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 50/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-08-29 13:59:24 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE - "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 20 w miejscowości Złocieniec w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 20 w Złocieńcu w ciągu ul. Drawskiej od km 76+760 do km 76+860". Łukasz Nowak 2017-08-29 12:44:59 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2017 r. Ilona Chudzik 2017-08-29 11:04:34 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - wrzesień 2017 r. Ilona Chudzik 2017-08-29 11:03:52 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Złocieńcu w 2017 r. Dorota Wojas 2017-08-25 13:10:58 usunięcie załacznika
Raport z konsultacji społecznych "Dotyczących konsultacji społecznych Projektu Programu Rewitalizacji dla gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023" Łukasz Nowak 2017-08-25 11:33:43 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej bez rozbudowy, polegająca na wymianie istniejącej stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, ociepleniu od wewnątrz ścian zewnętrznych, ociepleniu stropów od strony strych nieużytkowego i nieogrzewanych piwnic, wymianie instalacji c. o. i c. w., podłączenie do sieci cieplnej zasilanej z ciepłowni na biogaz z wykonaniem przyłącza cieplnego, wymianie instalacji elektrycznej oświetleniowej na terenie działki nr ewid. 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. 320306_5, Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-08-25 08:11:53 dodanie dokumentu
cenne surowce na śmietniku Ilona Chudzik 2017-08-24 10:11:30 dodanie dokumentu
Recykling jak to działa... Ilona Chudzik 2017-08-24 10:10:03 dodanie dokumentu
Kompostowanie Ilona Chudzik 2017-08-24 10:08:11 dodanie dokumentu
Kupuję odpowiedzialnie... i śmiecę mniej! Ilona Chudzik 2017-08-24 10:00:29 dodanie dokumentu
Sens recyklingu Ilona Chudzik 2017-08-24 09:51:30 dodanie dokumentu
Zapobieganie powstawaniu odpadów Ilona Chudzik 2017-08-24 09:44:46 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Złocieńcu w 2017 r. Dorota Wojas 2017-08-22 08:38:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z ulicy Okulickiego projektowanym wylotem do rzeki ziemi. Łukasz Nowak 2017-08-18 08:39:28 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Łukasz Nowak 2017-08-18 08:34:44 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. Innowacyjnej lini do produkcji surowca... Darskowo Marta Rychlewska-Baran 2017-08-08 13:06:12 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedażi i dzierżawy Marzena Dera 2017-08-02 15:05:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wystąpieniu do organów współdziałających w spr. innowacyjnych linii do produkcji surowca i nawozu Marta Rychlewska-Baran 2017-08-02 14:50:36 dodanie dokumentu
obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie Ilona Chudzik 2017-08-01 07:53:25 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za II kwartał 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-07-31 07:28:47 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-28 07:25:59 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 14:34:31 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 08:02:24 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 07:59:54 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 07:58:15 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 07:56:37 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 07:55:15 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-07-26 07:53:31 edycja dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza do przesyłu cieplej wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26 i 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-07-26 00:22:11 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej na terenie działek nr ewid. 5/15, 50/66, 50/16 i 45/15 obręb ewid. 0012, Złocieniec-12 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-07-26 00:09:36 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-07-26 00:04:38 edycja dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-07-26 00:03:13 edycja dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacji składającej się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr ewid. 33 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-07-26 00:00:38 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-07-25 23:59:01 dodanie dokumentu