Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:36:26 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:36:01 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:35:38 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:35:11 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:34:34 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/41 o.12 m. Złocieniec Ilona Chudzik 2017-04-27 15:31:34 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/41 o.12 m. Złocieniec Ilona Chudzik 2017-04-27 15:29:53 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/44 o.12 m. Złocieniec Ilona Chudzik 2017-04-27 15:28:50 edycja dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/44 o.12 m. Złocieniec Ilona Chudzik 2017-04-27 15:28:13 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 150, 153, 154, 155, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 165/2, 35, 46, 247/5, 5/2, 5/1 oraz 161 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-04-27 15:14:20 dodanie dokumentu
Osiagnięte przez gminę w 2016 r. poziomy recyklingu Ilona Chudzik 2017-04-27 13:57:43 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-26 12:50:18 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-26 12:44:37 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-26 12:16:49 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-26 12:12:32 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-26 10:29:54 edycja dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 35/38, 35/39, 35/22, 16, 15/3 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec, nr ewid. 59/15, 53, 50/192, 50/14 oraz 52/6 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-04-25 15:02:17 edycja dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 35/38, 35/39, 35/22, 16, 15/3 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec, nr ewid. 59/15, 53, 50/192, 50/14 oraz 52/6 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-04-25 15:00:39 dodanie dokumentu
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno-prawny za I kwartał 2017 Łukasz Nowak 2017-04-25 14:37:27 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za I kwartał 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-04-25 13:35:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w spr. rozbudowy STM-u Marta Rychlewska-Baran 2017-04-21 08:46:25 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-04-20 12:38:53 edycja dokumentu
XXV sesja Rady Miejskiej - 30 czerwca 2016 roku Dorota Kowalczyk 2017-04-19 13:12:17 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-19 13:00:31 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2016r . Ilona Chudzik 2017-04-18 13:30:46 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2016r . Ilona Chudzik 2017-04-18 13:29:59 usunięcie dokument
FIUTOWSKI Natan Maciej - Informacja publiczna na wniosek Mieszkańca Złocieńca, skierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złocieńcu - scan dokumentu ( w zał. ): wyjaśnienie Zastępcy Burmistrza Złocieńca do złożonego oświadczenia majątkowego za 2015 r. Ireneusz Sabat 2017-04-14 13:45:28 edycja dokumentu
FIUTOWSKI Natan Maciej - Informacja publiczna na wniosek Mieszkańca Złocieńca, skierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złocieńcu - scan dokumentu ( w zał. ): wyjaśnienie Zastępcy Burmistrza Złocieńca do złożonego oświadczenia majątkowego za 2015 r. Ireneusz Sabat 2017-04-14 13:17:10 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-13 14:25:30 edycja dokumentu
Harmonogram cz. 1 Ilona Chudzik 2017-04-13 12:33:11 edycja dokumentu
Harmonogram cz. 1 Ilona Chudzik 2017-04-13 12:33:03 usunięcie załacznika
Harmonogram cz. 1 Ilona Chudzik 2017-04-13 12:32:57 usunięcie załacznika
harmonogram cz. 2 Ilona Chudzik 2017-04-13 12:31:31 dodanie dokumentu
Harmonogram cz. 1 Ilona Chudzik 2017-04-13 12:30:07 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2016r . Ilona Chudzik 2017-04-13 09:24:53 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-04-12 12:58:10 edycja dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-04-12 12:53:50 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. Łukasz Nowak 2017-04-12 10:46:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wszczęciu postępowania w spr. innowacyjnych linii do produkcji surowca i nawozu Marta Rychlewska-Baran 2017-04-10 14:33:55 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-10 13:30:47 edycja dokumentu