Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXXII sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-03-07 07:33:42 edycja dokumentu
XXXIII sesja Rady Miejskiej - 23 lutego 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-03-07 07:32:56 edycja dokumentu
XXXIII sesja Rady Miejskiej - 23 lutego 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-03-07 07:31:42 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/2017 z XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-03-07 07:31:03 dodanie dokumentu
Przedłużenie terminu składania wniosków - Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2017 Ilona Chudzik 2017-03-06 12:50:48 dodanie dokumentu
Przedłużenie terminu składania wniosków - Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2017 Ilona Chudzik 2017-03-06 12:50:18 dodanie dokumentu
Przedłużenie terminu składania wniosków - Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2017 Ilona Chudzik 2017-03-06 12:49:38 dodanie dokumentu
Przedłużenie terminu składania wniosków - Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca dotyczące planowanych przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Złocieniec w roku 2017 Ilona Chudzik 2017-03-06 12:48:56 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-03-06 09:23:54 dodanie dokumentu
ogłoeszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 17 obręb ewid. 17 oraz działek nr ewid. 283/1, 6/3, 277, 288/2 obręb ewid. Kosobudy jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-03-02 16:05:13 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-03-02 14:45:31 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-03-02 14:44:47 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-03-02 14:44:03 usunięcie dokument
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za IV kwartał 2016 roku Łukasz Nowak 2017-03-02 14:11:25 dodanie dokumentu
Budowa budynku żłobka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 30/4, 29, 33 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec. Dorota Wojas 2017-02-28 13:56:59 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-02-28 08:50:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty Ilona Chudzik 2017-02-28 08:09:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty Ilona Chudzik 2017-02-28 08:09:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty Ilona Chudzik 2017-02-28 08:06:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś dot. Osiedla Zielonego Marta Rychlewska-Baran 2017-02-27 14:20:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś dot. Osiedla Zielonego Marta Rychlewska-Baran 2017-02-27 14:18:46 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-02-22 12:18:41 edycja dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-02-22 12:18:23 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-02-22 12:17:30 edycja dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - marzec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-02-22 12:16:10 dodanie dokumentu
ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec przy zbiegu ul. Wyzwolenia i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego przeznaczonych pod budowę dwóch budynków handlowo-usługowych Damian Świercz 2017-02-20 15:04:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert w zakresie kultury na 2017 r. Łukasz Nowak 2017-02-16 15:14:12 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji Ilona Chudzik 2017-02-16 15:00:25 dodanie dokumentu
Planowanie zamówień bublicznych na rok 2017 Ireneusz Sabat 2017-02-10 11:22:14 dodanie dokumentu
Uchwała NR XVIII.102.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złocieniec. Łukasz Nowak 2017-02-10 10:26:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji o zmianie decyzji ooś dot. budowy zespołu 5 budynków mieszk.-usług. Marta Rychlewska-Baran 2017-02-09 11:39:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na dzierżawę budynku handlowo-użytkowego przy ul. Zaułek Marzena Dera 2017-02-06 15:15:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na dzierżawę działki na montaż słupów reklamowych przy ul. Krętej Marzena Dera 2017-02-06 15:12:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki gruntu zabudowanej budynkiem garażowym przy ul. Dworcowej Marzena Dera 2017-02-06 15:11:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działek na polepszenie warunków działki przy ul. Bydgoskiej Marzena Dera 2017-02-06 15:09:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki gruntu zabudowanej budynkiem garażowym przy ul. Dworcowej Marzena Dera 2017-02-06 15:05:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki przy ul. Lipowej Marzena Dera 2017-02-06 15:00:29 dodanie dokumentu
S_1714_7_2016_LM z Woj. Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie O/Drawsko Pom. Łukasz Nowak 2017-02-06 10:11:18 dodanie dokumentu
S_1714_6_2016_LM Kontrola PROW z Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina Łukasz Nowak 2017-02-06 10:10:38 dodanie dokumentu
S_1714_5_2016_LM Kontrola z Archiwum Państwowego z Koszalina Łukasz Nowak 2017-02-06 10:10:04 dodanie dokumentu