Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-12-13 13:49:09 edycja dokumentu
Dowóz uczniów z terenu gminy Złocieniec do szkół w roku 2017 Dorota Wojas 2016-12-12 07:56:03 usunięcie załacznika
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy Damian Świercz 2016-12-09 14:29:20 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci centralnego ogrzewania oraz budowie sieci ciepłej wody użytkowej na terenie działek nr ewid. 1/24, 1/26, 1/29, 1/27, 1/51, 1/61, 1/33, 1/32, 1/65, 1/52, 1/60, 1/58, 1/53, 1/54, 1/66, 1/59, 1/57, 250, 1/56, 1/63, 1/39, 1/62, 1/40, 1/39 oraz 1/47 obręb ewid. 003 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-12-06 23:59:44 dodanie dokumentu
XXIX sesja Rady Miejskiej - 24 listopada 2016 roku Ireneusz Sabat 2016-12-05 07:44:20 edycja dokumentu
XXIX sesja Rady Miejskiej - 24 listopada 2016 roku Ireneusz Sabat 2016-12-05 07:22:54 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2016 z XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 27 października 2016 roku Ireneusz Sabat 2016-12-05 07:22:08 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2016-12-02 12:18:41 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu - roboty budowlane Dorota Wojas 2016-12-02 12:18:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CXVII.426.Z.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Złocieniec. Łukasz Nowak 2016-12-02 10:04:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR CXVII.425.Z.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Złocieniec na 2017 r. Łukasz Nowak 2016-12-02 10:03:30 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocieńcu - zakup i dostawa materiałów kanalizacji deszczowej Dorota Wojas 2016-12-01 15:01:00 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-30 14:32:09 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-30 13:48:41 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-30 13:40:04 edycja dokumentu
Swiadczenie usług w zakresie transporu drogowego Dorota Wojas 2016-11-30 10:57:54 usunięcie załacznika
Świadczenie usługi odbioru i transportu do RZGO w Słajsinie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec w 2017 r. Dorota Wojas 2016-11-30 10:53:08 dodanie dokumentu
Wpis o umieszczenie w wykazie kąpielisk Łukasz Nowak 2016-11-29 09:30:53 edycja dokumentu
Postępowanie w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników Łukasz Nowak 2016-11-29 09:23:47 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Łukasz Nowak 2016-11-29 09:21:49 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-29 09:17:53 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-29 09:14:12 edycja dokumentu
Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną Łukasz Nowak 2016-11-29 09:09:55 edycja dokumentu
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Łukasz Nowak 2016-11-29 08:50:20 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-29 07:35:23 edycja dokumentu
Dowóz uczniów z terenu gminy Złocieniec do szkół w roku 2017 Dorota Wojas 2016-11-28 11:04:48 dodanie dokumentu
Przydział lokalu mieszkalnego komunalnego / socjalnego Łukasz Nowak 2016-11-25 10:08:21 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie Łukasz Nowak 2016-11-25 10:05:00 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-25 08:56:35 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-25 08:42:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie złożonych przez kluby sportowe wniosków - ofert na zadania w zakresie sportu organizowane w 2017 r. Łukasz Nowak 2016-11-24 08:13:39 dodanie dokumentu
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 82/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 34 z piekarni na magazyn wielofunkcyjny (działka nr ewid. 2/9 obreb 04 m. Złocieniec) Damian Świercz 2016-11-23 18:00:09 dodanie dokumentu
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 81/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 35 z pralni na magazyn wielofunkcyjny (działka nr ewid. 2/9 obreb 04 m. Złocieniec) Damian Świercz 2016-11-23 17:59:19 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-23 14:54:35 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-11-23 08:52:36 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-11-23 08:52:30 usunięcie załacznika
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-11-23 08:13:25 dodanie dokumentu
ogłoszenie o organizacji przez Nadleśnictwo Złocieniec w obwodzie 180 polowań zbiorowych dla myśliwych Damian Świercz 2016-11-23 08:12:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś dot. budowy ciepłociągu niskoparametrowego Marta Rychlewska-Baran 2016-11-22 13:31:48 dodanie dokumentu
Projekt budżetu gminy Złocieniec na rok 2017 Ireneusz Sabat 2016-11-17 13:41:51 dodanie dokumentu