Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja w sprawie zgłaszania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne lub przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji Ilona Chudzik 2017-02-16 15:00:25 dodanie dokumentu
Planowanie zamówień bublicznych na rok 2017 Ireneusz Sabat 2017-02-10 11:22:14 dodanie dokumentu
Uchwała NR XVIII.102.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Złocieniec. Łukasz Nowak 2017-02-10 10:26:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji o zmianie decyzji ooś dot. budowy zespołu 5 budynków mieszk.-usług. Marta Rychlewska-Baran 2017-02-09 11:39:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na dzierżawę budynku handlowo-użytkowego przy ul. Zaułek Marzena Dera 2017-02-06 15:15:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na dzierżawę działki na montaż słupów reklamowych przy ul. Krętej Marzena Dera 2017-02-06 15:12:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki gruntu zabudowanej budynkiem garażowym przy ul. Dworcowej Marzena Dera 2017-02-06 15:11:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działek na polepszenie warunków działki przy ul. Bydgoskiej Marzena Dera 2017-02-06 15:09:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki gruntu zabudowanej budynkiem garażowym przy ul. Dworcowej Marzena Dera 2017-02-06 15:05:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działki przy ul. Lipowej Marzena Dera 2017-02-06 15:00:29 dodanie dokumentu
S_1714_7_2016_LM z Woj. Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie O/Drawsko Pom. Łukasz Nowak 2017-02-06 10:11:18 dodanie dokumentu
S_1714_6_2016_LM Kontrola PROW z Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina Łukasz Nowak 2017-02-06 10:10:38 dodanie dokumentu
S_1714_5_2016_LM Kontrola z Archiwum Państwowego z Koszalina Łukasz Nowak 2017-02-06 10:10:04 dodanie dokumentu
S_1714_4_2016_LM Kontrola z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecin Łukasz Nowak 2017-02-06 10:09:20 dodanie dokumentu
S_1714_3_2016_LM Kontrola Zachodn. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Nowak 2017-02-06 10:08:39 dodanie dokumentu
S_1714_2_2016.LM Kontrola Zachodn. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska Łukasz Nowak 2017-02-06 10:07:57 dodanie dokumentu
S_1714_1_2016_LM Kontrola z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Szczecin Łukasz Nowak 2017-02-06 10:07:10 dodanie dokumentu
SG_1714_6_2015_LM Kontrola z Archiwum Państwowego w Koszalinie Łukasz Nowak 2017-02-06 10:05:00 dodanie dokumentu
SG_1714_5_2015_LM Kontrola z ZUS Koszalin Łukasz Nowak 2017-02-06 10:04:02 dodanie dokumentu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Złocieniec na lata 2016 - 2020 Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:45:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXII/272/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku. Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:44:18 dodanie dokumentu
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii obowiązujący na terenie gminy Złocieniec w roku 2017 Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:41:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXI/266/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:40:42 edycja dokumentu
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Złocieniec na rok 2017 Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:39:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXI/265/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:38:07 dodanie dokumentu
Program ochrony środowiska dla gminy Złocieniec na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:35:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXI/259/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:34:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Rady Miejskiej w Złocieńcu NR XXXI/266/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. Ireneusz Sabat 2017-02-03 10:27:53 edycja dokumentu
KONTAKT TELEFONICZNY Ireneusz Sabat 2017-02-03 08:58:44 edycja dokumentu
KONTAKT TELEFONICZNY Ireneusz Sabat 2017-02-03 08:57:46 edycja dokumentu
XXXII sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:56:31 edycja dokumentu
XXXII sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:44:06 edycja dokumentu
XXXII sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:36:43 edycja dokumentu
XXXII sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:33:58 edycja dokumentu
XXXII sesja Rady Miejskiej - 26 stycznia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:31:33 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXI/2016 z XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-02-03 07:29:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o uzupełnieniu raportu w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-02-02 11:25:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o uzupełnieniu raportu w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-02-02 11:25:34 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o uzupełnieniu raportu w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-02-02 11:23:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o uzupełnieniu raportu w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-02-02 11:22:21 dodanie dokumentu