Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PALIŃSKI Andrzej - Prezes Zarządu Zakładu Ciepłownictwa Spółka z o.o. w Złocieńcu Łukasz Nowak 2017-05-30 10:46:57 dodanie dokumentu
SMULSKA Jolanta Katarzyna - Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury Łukasz Nowak 2017-05-30 10:46:14 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. Łukasz Nowak 2017-05-29 11:14:43 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec za 2016 rok Łukasz Nowak 2017-05-29 11:05:39 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec za 2016 rok Łukasz Nowak 2017-05-26 11:29:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Łukasz Nowak 2017-05-26 11:28:11 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-25 12:03:42 dodanie dokumentu
Informacja roczna o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za 2016 rok z uwzględnieniem dotacji i pomocy publicznej oraz ulg i odroczeń zobowiązań na rzecz gminy Złocieniec w 2016 roku Ireneusz Sabat 2017-05-24 11:13:27 dodanie dokumentu
obwiedzczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-05-24 10:31:26 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-05-24 07:50:55 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - czerwiec 2017 r. Ilona Chudzik 2017-05-24 07:50:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w spr. zmiany sposobu użytkowania b. stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-05-22 14:28:51 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w spr. zmiany sposobu użytkowania b. stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-05-22 14:28:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w spr. zmiany sposobu użytkowania b. bazy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2017-05-22 14:26:57 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25, 28/23 i 31/5 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego). Damian Świercz 2017-05-22 13:50:05 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie ul. Okulickiego na terenie działki nr ewid. 277/1 obręb ewid. 0006 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-05-22 13:48:31 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa materiałów budowlanych na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Złocieńcu Dorota Wojas 2017-05-22 11:14:36 dodanie dokumentu
Informacja o projekcie zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023 Ilona Chudzik 2017-05-22 09:10:41 dodanie dokumentu
Odwołanie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę Kawiarni na "Wyspie Ostrów" Marzena Dera 2017-05-16 14:59:36 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-16 09:18:40 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-16 09:10:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na "Gęsią Łączkę" Marzena Dera 2017-05-12 14:32:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę Kawiarni na "Wyspie Ostrów" Marzena Dera 2017-05-12 14:29:44 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Damian Świercz 2017-05-10 17:05:15 edycja dokumentu
informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obreb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-05-10 17:05:00 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marzena Dera 2017-05-10 08:33:32 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marzena Dera 2017-05-10 08:32:47 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marzena Dera 2017-05-10 07:32:20 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2017-05-09 13:48:58 dodanie dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-05-05 10:40:55 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2017 z XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 30 marca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-05-05 08:50:25 dodanie dokumentu
XXXV sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-05-05 08:49:05 edycja dokumentu
XXXV sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-05-05 07:44:34 edycja dokumentu
XXXV sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-05-05 07:43:06 dodanie dokumentu
XXXIV sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-05-05 07:20:38 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:40:50 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:39:13 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:36:42 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:33:17 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:31:18 edycja dokumentu