Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec - 09.11.2016 r. Ilona Chudzik 2016-11-09 12:01:05 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działki nr ewid. 93/43 obręb ewid. 06 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-11-08 17:02:39 dodanie dokumentu
KONTAKT TELEFONICZNY Ireneusz Sabat 2016-11-08 13:08:58 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2016-11-07 18:14:36 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na urzędnicze stanowisko ds. rachuby płac i księgowości dochodów (pełny etat) w Referacie finansów i budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2016-11-07 14:37:57 dodanie dokumentu
BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko ds. rachuby płac i księgowości dochodów (pełny etat) w Referacie finansów i budżetu w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2016-11-07 14:37:15 usunięcie dokument
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-04 07:55:35 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu została decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wyrównawczego stacji uzdatniania wody działek nr ewid. 18/8 i 18/9 obręb ewid. 017 m. Złocieniec Damian Świercz 2016-11-03 17:09:13 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wszczęciu postępowania w spr. zespołu budynków mieszkalnych Marta Rychlewska-Baran 2016-11-03 13:45:15 dodanie dokumentu
Swiadczenie usług w zakresie transporu drogowego Dorota Wojas 2016-11-03 09:11:42 usunięcie załacznika
Swiadczenie usług w zakresie transporu drogowego Dorota Wojas 2016-11-03 09:11:20 dodanie dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Złocieniec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2016-11-02 15:27:37 dodanie dokumentu
kalendarz polowań zbiorowych koła Łowieckiego "Cyranka" w Drawsku Pom. w sezonie łowieckim 2016/2017 Damian Świercz 2016-11-02 13:28:31 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-02 13:02:58 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-02 12:59:34 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-02 12:53:31 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-02 12:48:36 edycja dokumentu
plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Jeleń w Złocieńcu Damian Świercz 2016-11-02 12:20:11 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-02 07:55:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w spr. decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. Budowa ciepłociągu niskoparametrowego Marta Rychlewska-Baran 2016-11-02 07:33:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w spr. budowy ciepłociągu Marta Rychlewska-Baran 2016-10-28 13:42:11 dodanie dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL ? Zadanie: Złocieniec (C4) polegającego na budowie naturalnego koryta kamienisto ? żwirowego w postaci sekwencji bystrz wodnych, obniżeniu korony istniejącego progu, remoncie murów oporowych oraz przebudowie istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 1/3 oraz 2 obręb ewid. 011 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-10-27 17:27:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś dot. Budowy budynku inwentarskiego dla stada bydła rasy Limousine Marta Rychlewska-Baran 2016-10-27 13:15:41 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2016 r. Ilona Chudzik 2016-10-27 11:14:16 dodanie dokumentu
Zbiórka wielkogabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - listopad 2016 r. Ilona Chudzik 2016-10-27 11:12:36 dodanie dokumentu
XXI sesja Rady Miejskiej - 25 lutego 2016 roku Łukasz Nowak 2016-10-27 08:53:50 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-10-26 09:26:21 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-10-26 09:21:43 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-10-26 09:17:07 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-10-26 09:08:11 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-10-26 09:03:38 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-10-26 09:01:12 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-10-26 08:58:48 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-10-26 08:56:01 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Cieszyno, gm. Złocieniec polegającego na rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody o kompleksową, kompaktową, kontenerową stacje zawierająca układ technologiczny uzdatniania wody o wydajności do 25 m?/h oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działki nr ewid. 135/1 obręb ewid. Cieszyno jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2016-10-26 07:49:57 dodanie dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-10-25 14:47:14 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2025. Ireneusz Sabat 2016-10-25 14:05:39 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2025. Ireneusz Sabat 2016-10-25 14:05:20 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec na lata 2015 - 2025. Ireneusz Sabat 2016-10-25 14:04:29 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za III kwartał 2016 roku Ireneusz Sabat 2016-10-25 07:25:06 dodanie dokumentu