Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-01-30 13:59:04 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-01-30 13:57:13 edycja dokumentu
ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 50/144, 50/141, 50/145, 50/74, 50/58, 50/16 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Bohaterów Monte Cassino) Damian Świercz 2017-01-26 16:14:56 dodanie dokumentu
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno-prawny za IV kwartał 2016 Łukasz Nowak 2017-01-26 09:06:28 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dot. użycia środka Dimilin 480 SC - RDLP w Pile Ilona Chudzik 2017-01-25 13:21:30 edycja dokumentu
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zastosowania środka Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku Ilona Chudzik 2017-01-25 13:19:09 dodanie dokumentu
Rejestr umów Ireneusz Sabat 2017-01-23 07:12:14 edycja dokumentu
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych - 2017 Ilona Chudzik 2017-01-23 07:08:21 dodanie dokumentu
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych - 2017 Ilona Chudzik 2017-01-23 07:07:39 usunięcie dokument
harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych - 2017 Ilona Chudzik 2017-01-20 13:21:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w spr. zmiany decyzji Marta Rychlewska-Baran 2017-01-19 15:35:27 dodanie dokumentu
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach na terenie Gminy Złocieniec w roku 2017 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec Dorota Wojas 2017-01-19 15:19:34 usunięcie załacznika
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach na terenie Gminy Złocieniec w roku 2017 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec Dorota Wojas 2017-01-19 15:19:21 usunięcie załacznika
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach na terenie Gminy Złocieniec w roku 2017 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec Dorota Wojas 2017-01-19 15:19:07 usunięcie załacznika
Informacja o podmiotach odbierających odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe - stan na 19.01.2017r. Ilona Chudzik 2017-01-19 13:19:42 edycja dokumentu
Informacja o podmiotach odbierających odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe - stan na 19.01.2017r. Ilona Chudzik 2017-01-19 13:18:44 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dot. użycia środka Dimilin 480 SC - RDLP w Pile Ilona Chudzik 2017-01-19 13:14:33 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2016 Łukasz Nowak 2017-01-19 09:00:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wezwaniu Wnioskodacy do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia Marta Rychlewska-Baran 2017-01-18 14:20:20 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2016 Łukasz Nowak 2017-01-18 08:46:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2017-01-18 08:01:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert w zakresie sportu i o przyznanych dotacjach celowych dla klubów sportowych na 2017 rok. Ireneusz Sabat 2017-01-17 11:31:14 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury na 2017 rok na terenie gminy Złocieniec. Łukasz Nowak 2017-01-17 09:10:47 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2016 Łukasz Nowak 2017-01-17 09:03:36 edycja dokumentu
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi na parkingach i drogach na terenie Gminy Złocieniec w roku 2017 oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie gminy Złocieniec Dorota Wojas 2017-01-17 08:32:32 dodanie dokumentu
ogłoszenie o odwołaniu I ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 17 stycznia 2017 roku na sprzedaż niezabudowanych działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec o łącznej powierzchni 0,6309 ha przy zbiegu ul. Wyzwolenia i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego Damian Świercz 2017-01-16 14:57:43 dodanie dokumentu
ogłoeszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16 oraz działek nr ewid. 28/16, 28/23, 28/25, 29, 30/7, 30/5, 28/8, 30/10, 30/11, 28/16, 28/20 i 28/22 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-01-13 16:06:40 dodanie dokumentu
ogłoszenie i druk wniosku- azbest 2017 Ilona Chudzik 2017-01-13 13:57:37 dodanie dokumentu
ogłoszenie i druk wniosku- azbest 2017 Ilona Chudzik 2017-01-13 13:56:42 dodanie dokumentu
ogłoszenie i druk wniosku- azbest 2017 Ilona Chudzik 2017-01-13 13:55:48 dodanie dokumentu
ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Złocieniec (6.7 Programy zapewniania i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych) w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna polegającego na budowie budynku żłobka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 30/4, 29 oraz 33 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-01-12 16:19:53 edycja dokumentu
ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Złocieniec (6.7 Programy zapewniania i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych) w ramach Kontraktu Samorządowego pt. Strefa Centralna polegającego na budowie budynku żłobka oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek nr ewid. 30/4, 29 oraz 33 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-01-12 16:19:30 dodanie dokumentu
obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium o sygn. akt SKO.4170.2028.2016, uchylającą decyzję Burmistrza Złocieńca z dnia 15 stycznia 2014 r. o sygn. akt RG-IV/7625/13/2010 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie miejscowości Rzęśnica, na działkach nr 213/2, 276/1 i 279 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Marta Rychlewska-Baran 2017-01-12 09:40:02 edycja dokumentu
obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o przekazaniu skargi na decyzję Kolegium o sygn. akt SKO.4170.2028.2016, uchylającą decyzję Burmistrza Złocieńca z dnia 15 stycznia 2014 r. o sygn. akt RG-IV/7625/13/2010 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie miejscowości Rzęśnica, na działkach nr 213/2, 276/1 i 279 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Marta Rychlewska-Baran 2017-01-12 09:38:44 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-01-11 10:32:43 edycja dokumentu
organizacja polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Złocieniec Damian Świercz 2017-01-11 08:05:51 edycja dokumentu
organizacja polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Złocieniec Damian Świercz 2017-01-11 08:05:39 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetagu na sprzedaż działek przy Aleji Piastów pod budowę boksów garażowych Damian Świercz 2017-01-04 15:07:54 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-01-04 08:16:35 edycja dokumentu
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu. Rok 2017 Ireneusz Sabat 2017-01-03 12:41:20 edycja dokumentu