Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Damian Świercz 2017-05-10 17:05:15 edycja dokumentu
informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obreb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-05-10 17:05:00 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marzena Dera 2017-05-10 08:33:32 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marzena Dera 2017-05-10 08:32:47 usunięcie załacznika
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Marzena Dera 2017-05-10 07:32:20 dodanie dokumentu
Wykaz gruntów gm. Złocieniec przeznaczonych do dzierżawy na cele ROLNE Marta Rychlewska-Baran 2017-05-09 13:48:58 dodanie dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-05-05 10:40:55 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXIV/2017 z XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 30 marca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-05-05 08:50:25 dodanie dokumentu
XXXV sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-05-05 08:49:05 edycja dokumentu
XXXV sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-05-05 07:44:34 edycja dokumentu
XXXV sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-05-05 07:43:06 dodanie dokumentu
XXXIV sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-05-05 07:20:38 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:40:50 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:39:13 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:36:42 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:33:17 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:31:18 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:25:56 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-05-04 14:21:12 edycja dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 277/1 obręb ewid. 0006 jednostka ewid. gmina Złocieniec Damian Świercz 2017-05-04 11:35:58 dodanie dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25, 28/23 i 31/5 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego) Damian Świercz 2017-05-04 11:34:15 edycja dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25, 28/23 i 31/5 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego) Damian Świercz 2017-05-04 11:34:04 usunięcie załacznika
obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16, nr ewid. 29, 28/22, 28/25, 28/23 i 31/5 obręb ewid. 17 oraz nr ewid. 1, 275 i 276 obręb ewid. 20 jednostka ewid. miasto Złocieniec (ul. Promienna, Mirosławiecka i B. Chrobrego) Damian Świercz 2017-05-04 11:30:21 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:37:50 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:37:24 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:36:56 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:36:26 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:36:01 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:35:38 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:35:11 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ilona Chudzik 2017-05-04 09:34:34 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/41 o.12 m. Złocieniec Ilona Chudzik 2017-04-27 15:31:34 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/41 o.12 m. Złocieniec Ilona Chudzik 2017-04-27 15:29:53 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/44 o.12 m. Złocieniec Ilona Chudzik 2017-04-27 15:28:50 edycja dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dz. 45/44 o.12 m. Złocieniec Ilona Chudzik 2017-04-27 15:28:13 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 150, 153, 154, 155, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 165/2, 35, 46, 247/5, 5/2, 5/1 oraz 161 obręb ewid. 11 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-04-27 15:14:20 dodanie dokumentu
Osiagnięte przez gminę w 2016 r. poziomy recyklingu Ilona Chudzik 2017-04-27 13:57:43 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-26 12:50:18 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-26 12:44:37 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-26 12:16:49 edycja dokumentu