Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:54:48 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:45:27 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:45:18 usunięcie załacznika
informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gm. Złocieniec - stan na 18.10.2017 r. Ilona Chudzik 2017-10-18 08:43:54 dodanie dokumentu
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:32:05 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:31:55 usunięcie załacznika
Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych Dorota Wojas 2017-10-18 08:23:00 dodanie dokumentu
rejestr działalności regulowanej -stan na 18.10.2017 r. Ilona Chudzik 2017-10-18 08:04:16 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-18 07:53:10 edycja dokumentu
INFORMACJA o wynikach naboru NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów (pełny etat) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2017-10-17 14:13:25 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 10:05:24 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:58:47 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:57:10 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:55:52 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:54:23 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:51:58 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:51:11 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:37:59 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-16 09:33:17 edycja dokumentu
obwieszczenie dotyczące sprostowania obwieszczenia ZNU.6733.6.2017.DG.JS z dnia 25 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obwieszczenia nr ZNU.6733.6.2017.DG z dnia 19 września 2017 r. o zakończeniu postępowania dowodowego oraz zawiadamiające o zakończeniu postępowania dowodowego. Łukasz Nowak 2017-10-12 14:29:59 dodanie dokumentu
Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie form pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych Ireneusz Sabat 2017-10-10 08:17:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z istniejącego ujęcia zlokalizowanego na działce nr 161/3 obręb Lubieszewo gmina Złocieniec. Łukasz Nowak 2017-10-09 12:43:51 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-06 13:34:18 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-06 13:18:05 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-10-06 13:07:56 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-10-06 10:53:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-10-06 10:51:51 dodanie dokumentu
XXXIX sesja Rady Miejskiej - 28 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-06 09:26:01 edycja dokumentu
XXXIX sesja Rady Miejskiej - 28 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-06 09:25:42 edycja dokumentu
XXXIX sesja Rady Miejskiej - 28 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-06 09:03:48 edycja dokumentu
XXXIX sesja Rady Miejskiej - 28 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-06 09:03:10 edycja dokumentu
XXXIX sesja Rady Miejskiej - 28 września 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-10-06 09:02:37 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2017 z XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 14 września 2017r. Ireneusz Sabat 2017-10-06 08:59:54 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXVII/2017 z XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 29 czerwca 2017r. Ireneusz Sabat 2017-10-06 08:59:11 dodanie dokumentu
Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych Ireneusz Sabat 2017-10-06 08:28:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-10-04 11:58:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu w spr. Innowacyjnej linii do produkcji surowca ... Marta Rychlewska-Baran 2017-10-04 11:57:13 dodanie dokumentu
obwieszczenie o podjęciu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 122/1 i 1/1 obręb ewid. 0057, Bobrowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski oraz nr ewid. 205, 13, 12/1, 12/2 i 12/4 obręb ewid. 0009, Zlocieniec-9 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-10-03 12:15:29 dodanie dokumentu
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczneggo i o wolonatariacie na rok 2018 Ireneusz Sabat 2017-10-03 09:49:42 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na terenie działki nr ewid. 81/28, 81/29, 81/26, 81/2 obręb ewid. 0049, Darskowo jednostka ewid. Złocieniec obszar wiejski Damian Świercz 2017-10-02 14:36:31 dodanie dokumentu