Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-26 12:12:32 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-26 10:29:54 edycja dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 35/38, 35/39, 35/22, 16, 15/3 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec, nr ewid. 59/15, 53, 50/192, 50/14 oraz 52/6 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-04-25 15:02:17 edycja dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu niskoparametrowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 35/38, 35/39, 35/22, 16, 15/3 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec, nr ewid. 59/15, 53, 50/192, 50/14 oraz 52/6 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-04-25 15:00:39 dodanie dokumentu
Informacja o przyznanych ulgach w formie umorzeń należności niepodatkowych mających charakter publiczno-prawny za I kwartał 2017 Łukasz Nowak 2017-04-25 14:37:27 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Złocieniec za I kwartał 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-04-25 13:35:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w spr. rozbudowy STM-u Marta Rychlewska-Baran 2017-04-21 08:46:25 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-04-20 12:38:53 edycja dokumentu
XXV sesja Rady Miejskiej - 30 czerwca 2016 roku Dorota Kowalczyk 2017-04-19 13:12:17 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-19 13:00:31 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2016r . Ilona Chudzik 2017-04-18 13:30:46 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2016r . Ilona Chudzik 2017-04-18 13:29:59 usunięcie dokument
FIUTOWSKI Natan Maciej - Informacja publiczna na wniosek Mieszkańca Złocieńca, skierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złocieńcu - scan dokumentu ( w zał. ): wyjaśnienie Zastępcy Burmistrza Złocieńca do złożonego oświadczenia majątkowego za 2015 r. Ireneusz Sabat 2017-04-14 13:45:28 edycja dokumentu
FIUTOWSKI Natan Maciej - Informacja publiczna na wniosek Mieszkańca Złocieńca, skierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złocieńcu - scan dokumentu ( w zał. ): wyjaśnienie Zastępcy Burmistrza Złocieńca do złożonego oświadczenia majątkowego za 2015 r. Ireneusz Sabat 2017-04-14 13:17:10 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-13 14:25:30 edycja dokumentu
Harmonogram cz. 1 Ilona Chudzik 2017-04-13 12:33:11 edycja dokumentu
Harmonogram cz. 1 Ilona Chudzik 2017-04-13 12:33:03 usunięcie załacznika
Harmonogram cz. 1 Ilona Chudzik 2017-04-13 12:32:57 usunięcie załacznika
harmonogram cz. 2 Ilona Chudzik 2017-04-13 12:31:31 dodanie dokumentu
Harmonogram cz. 1 Ilona Chudzik 2017-04-13 12:30:07 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec za 2016r . Ilona Chudzik 2017-04-13 09:24:53 dodanie dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-04-12 12:58:10 edycja dokumentu
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr ewid. 18/6 obręb ewid. 0008 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2017-04-12 12:53:50 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o możliwości uzyskania dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego. Łukasz Nowak 2017-04-12 10:46:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o wszczęciu postępowania w spr. innowacyjnych linii do produkcji surowca i nawozu Marta Rychlewska-Baran 2017-04-10 14:33:55 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-10 13:30:47 edycja dokumentu
Lista zgłoszonych zapytań w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-10 13:29:17 edycja dokumentu
XXXIV sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-04-10 07:50:54 edycja dokumentu
XXXIV sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-04-10 07:49:18 edycja dokumentu
XXXIV sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-04-10 07:33:40 edycja dokumentu
XXXIV sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-04-10 07:30:26 edycja dokumentu
XXXIV sesja Rady Miejskiej - 30 marca 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-04-10 07:28:10 dodanie dokumentu
P R O T O K Ó Ł NR XXXIII/2017 z XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 23 lutego 2017 roku Ireneusz Sabat 2017-04-10 07:25:29 dodanie dokumentu
Informacja o przeprowadzeniu w dniu 10 kwietnia 2017 roku o godz. 8:41 trening uruchamiania i pracy syren alarmowych, których celem jest wyrażenie pamięci katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Ireneusz Sabat 2017-04-09 10:33:16 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2016 rok Ireneusz Sabat 2017-04-07 10:15:08 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2017 Łukasz Nowak 2017-04-05 10:47:09 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Złocieńca z roku 2016 Łukasz Nowak 2017-04-05 10:42:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.138.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 MARCA 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Złocieńca sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Łukasz Nowak 2017-04-05 07:08:43 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-04 13:59:44 edycja dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2017-04-04 13:53:58 edycja dokumentu