Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dotyczy: zamówienie publiczne nt.” Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Złocieniec w 2006 roku”. Ireneusz Sabat 2006-02-28 16:10:38 dodanie dokumentu
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ”Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Złocieniec w 2006r." Ireneusz Sabat 2006-02-28 16:09:06 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięte przetargi Ireneusz Sabat 2006-02-28 16:07:53 dodanie dokumentu
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ”Nadzór inwestorski nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Złocieniec w 2006r." Ireneusz Sabat 2006-02-28 16:06:06 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Ireneusz Sabat 2006-02-28 15:29:26 dodanie dokumentu
na sprzedaż działki nie zabudowanej nr 52/4 o pow. 2,6500 ha położonej w miejscowości Stawno Ireneusz Sabat 2006-02-24 16:01:18 dodanie dokumentu
do właściciela budynku usługowego na sprzedaż działki nr 43/7 i 36/5 o łącznej pow. 0,0075 ha położonej w obrębie 12 miasta Złocieniec przy ul. Wyzwolenia zabudowanej budynkiem usługowy Ireneusz Sabat 2006-02-24 15:59:56 dodanie dokumentu
na sprzedaż działki nie zabudowanej nr 37/11 o pow. 0,3152 ha położonej w Złocieńcu przy ul. Kosynierów Ireneusz Sabat 2006-02-24 15:58:45 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Ireneusz Sabat 2006-02-21 12:09:14 dodanie dokumentu
Uryn Zofia Ireneusz Sabat 2006-02-15 15:59:23 dodanie dokumentu
Kierownicy jednostek Ireneusz Sabat 2006-02-15 15:54:00 dodanie dokumentu
Modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Stawnie Ireneusz Sabat 2006-02-13 10:18:38 dodanie dokumentu
Utrzymanie czystości na terenie miasta Złocieniec Ireneusz Sabat 2006-02-03 08:52:52 dodanie dokumentu
Zaliczka alimentacyjna Ireneusz Sabat 2006-02-02 16:33:57 dodanie dokumentu
Świadczenia rodzinne Ireneusz Sabat 2006-02-02 16:18:48 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pełnomocnika Burmistrza MiG Złocieniec Ireneusz Sabat 2006-02-02 10:22:37 dodanie dokumentu
Wykonanie kanalizacji sanitarnej Stare Worowo – Warniłęg Ireneusz Sabat 2006-02-02 08:03:06 dodanie dokumentu
sesja XLII (26.01.2006r.) Ireneusz Sabat 2006-01-31 15:24:31 dodanie dokumentu
sesja XLI (29.12.2005r.) Ireneusz Sabat 2006-01-31 15:04:26 dodanie dokumentu
sesja XLI (29.12.2005r.) Ireneusz Sabat 2006-01-31 14:39:56 dodanie dokumentu
Dostawa samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2006-01-30 16:37:21 dodanie dokumentu
Dostawa materiałów betonowych drogowych w 2006r. Ireneusz Sabat 2006-01-24 08:39:46 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta ds. windykacji i egzekucji administracyjnej Ireneusz Sabat 2006-01-19 11:46:50 dodanie dokumentu
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ULICACH MIASTA ZŁOCIENIEC Ireneusz Sabat 2006-01-16 17:41:43 dodanie dokumentu
sprzedaż działki nie zabudowanej nr 81/1 o pow. 0,2200 ha położonej w miejscowości Stawno Ireneusz Sabat 2006-01-12 16:58:00 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2006-01-05 08:38:45 dodanie dokumentu
na realizację przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Lubieszewo – ETAP I Ireneusz Sabat 2006-01-04 09:13:44 dodanie dokumentu
realizacja przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i wodociągowej wraz z przyłączami Ireneusz Sabat 2006-01-04 09:12:19 dodanie dokumentu
Informacja podsumowująca rok szkolny 2004/2005 w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Złocieniec Ireneusz Sabat 2005-12-23 13:58:26 dodanie dokumentu
Informacja nt przygotowania do roku szkolnego 2005/2006 Ireneusz Sabat 2005-12-23 13:51:47 dodanie dokumentu
Informacja nt przygotowania do roku szkolnego 2005/2006 Ireneusz Sabat 2005-12-23 13:49:48 dodanie dokumentu
Informacja nt przygotowania do roku szkolnego 2005/2006 Ireneusz Sabat 2005-12-23 13:33:26 dodanie dokumentu
Informacja nt przygotowania do roku szkolnego 2005/2006 Ireneusz Sabat 2005-12-23 13:30:31 dodanie dokumentu
Informacja nt przygotowania Gimnazjum Nr 1 do roku szkolnego 2005/2006 Ireneusz Sabat 2005-12-23 13:26:03 dodanie dokumentu
Informacje nt przygotowania do roku szkolnego 2005/2006 Ireneusz Sabat 2005-12-23 13:23:54 dodanie dokumentu
Sieć tablic publicznej informacji lokalnej na terenie gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2005-12-23 13:21:42 dodanie dokumentu
Ośrodek Sportu i Rekreacji Ireneusz Sabat 2005-12-23 11:51:18 dodanie dokumentu
Sprawozdanie finansowe Ireneusz Sabat 2005-12-22 15:14:01 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Ireneusz Sabat 2005-12-22 14:59:03 dodanie dokumentu
Złocieniecki Ośrodek Kultury Ireneusz Sabat 2005-12-22 14:57:54 dodanie dokumentu