Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji dróg dojazdowych do terenów przemysłowych i usługowych przy ul. Piaskowej w Zł Ireneusz Sabat 2005-07-19 14:18:22 dodanie dokumentu
Udzielenie kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Złocieniec oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Ireneusz Sabat 2005-07-19 14:15:02 dodanie dokumentu
Udzielenie kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Złocieniec oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Ireneusz Sabat 2005-07-19 13:33:00 dodanie dokumentu
na sprzedaż działek nie zabudowanych położonych na terenie miasta Złocieniec w obrębie 15 przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złocieniec pod budowę domów j Ireneusz Sabat 2005-07-19 07:16:33 dodanie dokumentu
na sprzedaż działki nr 93 o pow. 0,0785 ha położonej w obrębie 15 miasta Złocieniec przy ul. Brzozowej Ireneusz Sabat 2005-07-19 07:10:58 dodanie dokumentu
na sprzedaż działki nie zabudowanej składającej się z działek nr 129/1, 127/14, 128/2 o łącznej pow. 0,0872 ha położonej w Złocieńcu przy ul. Parkowej 59F Ireneusz Sabat 2005-07-19 07:08:39 dodanie dokumentu
Stowarzyszenia Ireneusz Sabat 2005-06-28 15:31:30 dodanie dokumentu
Organizacje Ireneusz Sabat 2005-06-28 15:31:21 dodanie dokumentu
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ireneusz Sabat 2005-06-28 14:57:32 dodanie dokumentu
Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o. Ireneusz Sabat 2005-06-28 14:56:13 dodanie dokumentu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Ireneusz Sabat 2005-06-28 14:46:30 dodanie dokumentu
Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Złocieniec Ireneusz Sabat 2005-06-27 17:27:03 dodanie dokumentu
Remont nawierzchni ulicy Jeziornej i Widok w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2005-06-27 17:24:12 dodanie dokumentu
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu : działek nr ewid.: 277/1, 338/3, 338/8, 338/9, 338/10, 338/11, 338/12, 338/13, 338/14, 338/15, 338/16, 338/17, 338/18 obręb geod Ireneusz Sabat 2005-06-27 17:23:23 dodanie dokumentu
Sołectwo Warniłęg Ireneusz Sabat 2005-06-22 15:10:45 dodanie dokumentu
Sołectwo Stare Worowo Ireneusz Sabat 2005-06-22 15:09:38 dodanie dokumentu
Sołectwo Rzęśnica Ireneusz Sabat 2005-06-22 15:08:28 dodanie dokumentu
Sołectwo Stawno Ireneusz Sabat 2005-06-22 15:07:18 dodanie dokumentu
Sołectwo Kosobudy Ireneusz Sabat 2005-06-22 15:05:28 dodanie dokumentu
Sołectwo Darskowo Ireneusz Sabat 2005-06-22 15:04:39 dodanie dokumentu
Sołectwo Cieszyno Ireneusz Sabat 2005-06-22 15:03:36 dodanie dokumentu
Sołectwo Bobrowo Ireneusz Sabat 2005-06-22 15:02:04 dodanie dokumentu
sesja XXXIV (02.06.2005r.) Ireneusz Sabat 2005-06-13 08:13:41 dodanie dokumentu
sesja XXXIII ( 28.04.2005r. ) Ireneusz Sabat 2005-06-13 08:08:11 dodanie dokumentu
Dostawa zestawów komputerowych oraz wyposażenia informatycznego Ireneusz Sabat 2005-06-13 07:54:18 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na adaptację budynku biurowego przy ul. Mirosławieckiej w Złocieńcu na mieszkania komunalne Ireneusz Sabat 2005-06-08 10:02:19 dodanie dokumentu
Żurek Mirosław Ireneusz Sabat 2005-06-08 09:38:56 dodanie dokumentu
Szuniewicz Józef Ireneusz Sabat 2005-06-08 09:37:39 dodanie dokumentu
Stochaj Bronisław Ireneusz Sabat 2005-06-08 09:34:52 dodanie dokumentu
Soroko Zdzisław Ireneusz Sabat 2005-06-08 09:33:34 dodanie dokumentu
Ptak Urszula Ireneusz Sabat 2005-06-08 09:31:12 dodanie dokumentu
Osak Hubert Ireneusz Sabat 2005-06-08 09:29:18 dodanie dokumentu
Koźma Tadeusz Ireneusz Sabat 2005-06-08 09:26:56 dodanie dokumentu
Kozubek Andrzej Ireneusz Sabat 2005-06-08 09:25:43 dodanie dokumentu
Gołębiewski Ryszard Ireneusz Sabat 2005-06-07 07:06:54 dodanie dokumentu
Jurski Piotr Ireneusz Sabat 2005-06-07 07:05:43 dodanie dokumentu
Danielewicz Marian Ireneusz Sabat 2005-06-07 07:04:37 dodanie dokumentu
Kozak Grażyna Ireneusz Sabat 2005-06-07 07:03:39 dodanie dokumentu
Frankowska Elżbieta Ireneusz Sabat 2005-06-07 07:02:41 dodanie dokumentu
Korol Andrzej Ireneusz Sabat 2005-06-07 07:01:11 dodanie dokumentu