Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych z dnia 10 grudnia 2001r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 16:58:40 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie podatku rolnego z dnia 11 stycznia 1990r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 16:54:51 dodanie dokumentu
Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 16:43:04 dodanie dokumentu
Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 16:43:04 dodanie dokumentu
Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 16:43:04 dodanie dokumentu
Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 16:43:04 dodanie dokumentu
Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 16:19:52 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z dnia 30 grudnia 1999r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 16:15:55 dodanie dokumentu
Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 30 października 2002r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 16:12:15 dodanie dokumentu
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 16:08:04 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 5 grudnia 2000r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 16:01:48 dodanie dokumentu
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 15:58:06 dodanie dokumentu
Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ireneusz Sabat 2004-10-29 17:12:59 dodanie dokumentu
Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ireneusz Sabat 2004-10-29 17:12:24 dodanie dokumentu
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. Ireneusz Sabat 2004-10-29 16:40:44 dodanie dokumentu
Ustawa Budżetowa na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004r. Ireneusz Sabat 2004-10-29 16:32:44 dodanie dokumentu
Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004r. Ireneusz Sabat 2004-10-29 16:10:09 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów Ireneusz Sabat 2004-10-29 15:58:22 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 13 marca 2001r. Ireneusz Sabat 2004-10-28 08:36:01 dodanie dokumentu
Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. - tekst jednolity Ireneusz Sabat 2004-10-28 08:13:25 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 13 marca 2001r. Ireneusz Sabat 2004-10-27 07:28:14 dodanie dokumentu
Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. - tekst jednolity Ireneusz Sabat 2004-10-27 07:15:52 dodanie dokumentu
Przepisy finansowe Ireneusz Sabat 2004-10-26 17:17:07 dodanie dokumentu
Rozdział VII Konstytucji RP - Samorząd terytorialny Ireneusz Sabat 2004-10-26 17:14:57 dodanie dokumentu
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Ireneusz Sabat 2004-10-26 17:13:53 dodanie dokumentu
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego Ireneusz Sabat 2004-10-26 17:11:26 dodanie dokumentu
Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi Ireneusz Sabat 2004-10-26 17:09:53 dodanie dokumentu
Referendum lokalne Ireneusz Sabat 2004-10-26 17:03:26 dodanie dokumentu
Przepisy ogólne Ireneusz Sabat 2004-10-26 16:59:59 dodanie dokumentu
Referendum lokalne Ireneusz Sabat 2004-10-26 16:56:19 dodanie dokumentu
Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi Ireneusz Sabat 2004-10-26 16:49:18 dodanie dokumentu
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego Ireneusz Sabat 2004-10-26 16:39:40 dodanie dokumentu
Zapytanie w mojej sprawie Ireneusz Sabat 2004-10-26 07:39:26 dodanie dokumentu
przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni ul. Zaułek w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2004-10-26 07:19:01 dodanie dokumentu
na sprzedaż działki nie zabudowanej nr 128/29 o pow. 0,0263 ha położonej w Złocieńcu przy ul. Piłsudskiego 10 Ireneusz Sabat 2004-10-25 11:25:49 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi bankowej polegającej na udzieleniu przez bank kredytu obrotowego Ireneusz Sabat 2004-10-25 11:23:48 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi bankowej polegającej na udzieleniu przez bank kredytu obrotowego Ireneusz Sabat 2004-10-25 11:21:19 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi bankowej polegającej na udzieleniu przez bank kredytu obrotowego Ireneusz Sabat 2004-10-19 15:32:35 dodanie dokumentu
na sprzedaż działki nie zabudowanej nr 128/29 o pow. 0,0263 ha położonej w Złocieńcu przy ul. Piłsudskiego 10 Ireneusz Sabat 2004-10-08 14:56:16 dodanie dokumentu
sesja XVII ( 29.04.2004r. ) Ireneusz Sabat 2004-09-17 13:33:13 dodanie dokumentu