Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektów komunalnych - Szkoła Podstawowa nr 2" Ireneusz Sabat 2005-02-16 15:24:48 dodanie dokumentu
Plan Rozwoju Lokalnego Ireneusz Sabat 2005-02-15 09:58:26 dodanie dokumentu
sesja XXVII ( 29.12.2004 ) Ireneusz Sabat 2005-02-15 08:48:00 dodanie dokumentu
sesja XXVI (2.12.2004 ) Ireneusz Sabat 2005-02-15 08:44:06 dodanie dokumentu
Strategia rozwoju gminy Złocieniec do roku 2015 - wersja zaktualizowana Ireneusz Sabat 2005-02-08 15:08:34 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2004 roku oraz zamierzeń w zakresie zagospodarowania w 2005 roku Ireneusz Sabat 2005-02-04 08:08:23 dodanie dokumentu
na zadanie pt. "Złocieniec - Twoją turystyczną gminą" w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska - Niemcy 2002. Ireneusz Sabat 2005-01-26 06:54:54 dodanie dokumentu
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi Ireneusz Sabat 2005-01-19 12:00:53 dodanie dokumentu
sesja XXV ( 11.11.2004 ) Ireneusz Sabat 2005-01-18 14:04:45 dodanie dokumentu
sesja XXIV ( 28.10.2004 ) Ireneusz Sabat 2005-01-18 11:55:48 dodanie dokumentu
sesja XXII ( 16.09.2004 ) Ireneusz Sabat 2005-01-18 07:35:51 dodanie dokumentu
sesja XXI ( 30.06.2004 ) Ireneusz Sabat 2005-01-18 06:56:06 dodanie dokumentu
sesja XX (16.06.2004r. ) Ireneusz Sabat 2005-01-18 06:52:48 dodanie dokumentu
sesja XXIII ( 7.10.2004 ) Ireneusz Sabat 2005-01-17 17:15:24 dodanie dokumentu
sesja XXII ( 16.09.2004 ) Ireneusz Sabat 2005-01-17 17:00:11 dodanie dokumentu
sesja XXI ( 30.06.2004 ) Ireneusz Sabat 2005-01-17 08:08:34 dodanie dokumentu
uchwała 1 Ireneusz Sabat 2005-01-13 08:31:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2004 z dnia 6 października 2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2005-01-12 17:06:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 10 kwietnia 2008r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Złocieńcu Ireneusz Sabat 2005-01-12 17:05:09 dodanie dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011 Ireneusz Sabat 2004-12-31 13:02:54 dodanie dokumentu
sprzedaż działki nie zabudowanej nr 71/1 o pow. 0,0676 ha położonej w Złocieńcu przy ul. Kaszubskiej Ireneusz Sabat 2004-12-24 07:45:13 dodanie dokumentu
sprzedaż działki nie zabudowanej nr 33/11 o pow. 0,1016 ha położonej w Złocieńcu przy ul. Czaplineckiej Ireneusz Sabat 2004-12-24 07:42:24 dodanie dokumentu
sprzedaż udziału wynoszącego 160/1000 części w budynkach gospodarczych położonych na działce gruntu nr 8/4 przy ul. Jaśminowej Ireneusz Sabat 2004-12-24 07:39:04 dodanie dokumentu
Plan gospodarki odpadami Ireneusz Sabat 2004-12-24 07:26:32 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 1, Nr 2 Ireneusz Sabat 2004-12-24 07:24:13 dodanie dokumentu
Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011 Ireneusz Sabat 2004-12-24 07:13:53 dodanie dokumentu
Przyznanie mieszkania komunalnego Ireneusz Sabat 2004-11-29 12:58:58 dodanie dokumentu
Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia Ireneusz Sabat 2004-11-26 09:22:15 dodanie dokumentu
Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty Ireneusz Sabat 2004-11-26 09:19:34 dodanie dokumentu
Projekt budzetu na 2005 rok Ireneusz Sabat 2004-11-26 07:09:53 dodanie dokumentu
Klasyfikacje PKWiU, KŚT i PKD Ireneusz Sabat 2004-11-26 07:03:44 dodanie dokumentu
dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Złocieniec w latach 2005-2007 Ireneusz Sabat 2004-11-16 16:10:22 dodanie dokumentu
sprzedaż udziału wynoszącego 160/1000 części w budynkach gospodarczych położonych na działce gruntu nr 8/4 przy ul. Jaśminowej Ireneusz Sabat 2004-11-05 07:10:50 dodanie dokumentu
sprzedaż udziału wynoszącego 296/1000 części w budynkach gospodarczych położonych na działce gruntu nr 8/4 przy ul. Jaśminowej Ireneusz Sabat 2004-11-05 07:08:47 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 22 grudnia 1999r. Ireneusz Sabat 2004-11-04 17:02:43 dodanie dokumentu
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 3 marca 1990r. Ireneusz Sabat 2004-11-04 16:48:01 dodanie dokumentu
Przepisy inne Ireneusz Sabat 2004-11-04 16:40:03 dodanie dokumentu
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty z dnia 5 grudnia 2000r. Ireneusz Sabat 2004-11-04 16:33:57 dodanie dokumentu
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Ireneusz Sabat 2004-11-04 16:30:39 dodanie dokumentu
Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002r. Ireneusz Sabat 2004-11-03 17:00:37 dodanie dokumentu